top of page

Usluge podrške

Kako bismo našem članstvu i ostalim korisnicima ponudili holistički paket, dodali smo sljedeće aktivnosti:  Voda, sanitacija i higijena (WASH), seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR), dječji rad u poljoprivredi, kao i financijska pismenost, s njima bismo ponudili holistički paket za podršku uključivanju naših mladih ljudi u lanac vrijednosti poljoprivrede, pročitajte više u nastavku.

Zapamtite, 2021. je Međunarodna godina za ukidanje dječjeg rada!

Anchor 1
bottom of page